зареждане ...

За вас

 

 

                                                                      УЧЕБНА ГОДИНА 2020-2021

 

http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D2021-2022(4).docxВръзки:

-ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Grafik_roditeli_2.doc

-Стратегия 2016-2020http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/strategiq%202018%3D2019.rtf

-Отчет на Плана за действие към Стратегията за развитие на ДГ „Перуника”/2016-2020г./http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%E2%80%932020%D0%B3_%20(1)(2).docx

-Стратегия 2020-2024http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202020-2024%20%D0%94%D0%93%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90(1)%20(2).docx

-ПРОГРАМНА СИСТЕМАhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%A1%20(2).docx

                                                                           УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

-ПВТР http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BF%D0%B2%D1%82%D1%80.docx

-ПДДГ http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20_(1).doc

-Механизъм тормозhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7____.docx                                                     

Годишен планhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D2021-2022(5).docx

  ПРОГРАМНА СИСТЕМА http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%A1%20%20 2021-2022.docx

Работа в Ковид 19 обстановка http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%20%D0%92%20%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%94%20%2015_09(1).docx

Мерки за повишаване на качеството http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E(1).doc

Програма за превенция на  ранното  напускане http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5(3)(1).docx

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202021-2022.docx

График консултации с родителитеhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Grafik_roditeli_2(1).doc

ПРОЕКТ  -,,АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,,BG05M2OP001-3.005-0004

http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%94%D0%9F%202021-2030.pdf-СТРАТЕГИЯ БДП

http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.pdf-ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ

                                                                                              УЧЕБНА 2022/2023

ПВТР-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BF%D0%B2%D1%82%D1%80(1)%20(1).docx

ПДДГ-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20_%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%97%D0%90%20%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%20%D0%9F%D0%AA%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%9F%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%952022-2023.doc

ГП-2022-2023http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BF_%D1%81%202022-2023(1)%20(1)%20(1).docx

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90.docx

ПС -http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BF_%D1%81%202022-2023(1)%20(1)%20(1)(1).docx

ПЛАН-ПРОГРАМА за приобщаващото образование http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90__%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx

ОРГАНИЗАЦИЯ http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/1%2C2%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0.docx

http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/3.docx 

http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/4%20(1).docx

МЕРКИ -КОВИД  http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Protivoepidemichni_merki_DG.doc

Мерки за повишаване качеството на образованиетоhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Merki_povihavane_kachestvoto.doc

Превенция на агресията и тормоза -http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%A1-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7.docx

Програма равни възможностиhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

Програма ранно напусканеhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf

 

 • Календар
 • Важно
   
  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.
 • Бърз контакт

  Директор: 
  Юрка Делчева

  Тел.:
  +359 895 650 915

  Имейл: