зареждане ...

За вас

http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D2021-2022(4).docxВръзки:

-СТРАТЕГИЯ- 2016-2020http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/strategiq%202018%3D2019.rtf

 Тематично разпределение -http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx

-Отчет на Плана за действие към Стратегията за развитие на ДГ „Перуника”/2016-2020г./http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%E2%80%932020%D0%B3_%20(1)(2).docx

РАБОТА В КОВИД ОБСТАНОВКА- http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%20%D0%92%20%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%94%20%2015_09(1).docx

МЕРКИ -КОВИД  http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Protivoepidemichni_merki_DG.doc                                                                                

ПРОЕКТ  -,,АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,,BG05M2OP001-3.005-0004

ПВТР-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%92%D0%A2%D0%A0%20-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20(1).docx

ПДДГ-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20_%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%97%D0%90%20%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%20%D0%9F%D0%AA%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%9F%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%952022-

ГОДИШЕН ПЛАН 2022-2023- http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%93%D0%9F-2022-2023(3)(1).docx

ПС -http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BF_%D1%81%202022-2023(1)%20(1)%20(1)(1).docx

ПЛАН-ПРОГРАМА за приобщаващото образование http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90__%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F(2)(1).docx

Мерки за повишаване качеството на образованиетоhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Merki_povihavane_kachestvoto.doc

Превенция на агресията и тормоза -http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%A1-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7.docx

Програма равни възможности http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Programa_ravni_vazmojnosti_1.doc

Програма  ранно  напускане-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5(1).doc

Модел за адаптиране на детето-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE(1).docx

Стратегия 2020-2025http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/Strategia_2%20(2)(1).doc

Програмна система 2023-2024 http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-.docx

ГП-2023-2024  http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%93%D0%9F-2023-2024(4)(1).docx

СФУК-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%A4%D0%A3%D0%9A196.pdf

Отчет бюджетhttp://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82(1).pdf

Отчет бюджет  http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%90%20(1).xls

Отчет бюджет-http://xn----8sbhdhsowql7a.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%201-3%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%A6%20(2).pdf

Програма 

за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование на детска градина „ПЕРУНИКА”

 • Календар
 • Важно
   
  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.
 • Бърз контакт

  Директор: 
  Юрка Делчева

  Тел.:
  +359 895 650 915

  Имейл: