зареждане ...

Начало,Групи, Персонал

       ДГ ”ПЕРУНИКА” се намира в с. Сотиря, община Сливен. Тя е създадена през 1972г .В този си вид детската градина съществува от 1995г.,когато по решение на Общинското ръководство на град Сливен се премества в сградата на жилищен блок преустроен за детска градина,отговаряща на всички изисквания за такъв тип заведения.

Създадени са необходимите условия за осъществяване на задължителната предучилищна подготовка.

Сама по себе си детската личност е уникална.В процеса на опознаване на света,децата трябва да се насърчават,подкрепят,насочват за да развият индивидуалния си потенциал.

 

Детелини-втора полудневна

Звездичка-4 а полудневна

Дъга-трета  полудневна

Слънце-4 б полудневна

Калинка -разновъзрастова-първа и втора

Патиланци -втора и трета

 

Целодневна разновъзрастова група:1 и 2

Педагогически специалисти

1.Йорданка Русчева – учител

2.Снежана Димитрова – учител

 

Полудневна  група  4 год.

Елина Иванова – старши учител

 

Подготвителна група 5 год. 

Мариана Славова. старши учител

 

   Подготвителна група 6г ,,А“

.Станислава Стоянова. – учител

 

   Подготвителна група 6г ,,Б“

.Мария Балездрова –  учител

 

Целодневна разновъзрастова група 2 и 3

Силвия Илиева-учител

Нина Червенкондева.

Помощник възпитатели:

Нели Стоянова – 0.5 Помощник възпитател,0,5 готвач целодневна разновъзрастова група

Пенка Димитрова - 0.5 Помощник възпитател , 0,5домакин целодневна разновъзрастова група

Христина Пенева – Помощник възпитатели ПГ

Ваня Атанасова – Помощник възпитатели ПГ

Дарина Дерменджиева – Помощник възпитатели- целодневна разновъзрастова група

Митко Асенов-Образователен медиатор

Парушка Кисьова -Образователен медиатор

Счетоводител-Кремена Славова

 • Календар
 • Важно
   
  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.
 • Бърз контакт

  Директор: 
  Юрка Делчева

  Тел.:
  +359 895 650 915

  Имейл: